Lai veicinātu veiksmīgas attiecības un sadarbību, organizējam tikšanās gan ar klientiem, gan sadarbības partneriem, uzklausot viņa ieceres, vizualizējot objekta gala rezultātu un veicot aprēķinus, lai savlaicīgi izslēgtu jebkādus riskus, ar kuriem varētu saskarties nākotnē.

Visbiežāk uzdotie jautajumi

Par ko tiek maksāta apsaimniekošanas maksa?

Atsaucoties uz Civillikumu, namu pārvaldniekam jānodrošina mājas uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamie darbi, lai nepieļautu mājas bojāeju vai sabrukšanu un nepasliktinātu mājas tehnisko stāvokli. Apsaimniekošana maksā ietilpst: sanitāra kopšana, tehniskā uzturēšana; siltumtīkla tehniska apkope, ūdensvada un kanalizācijas, elektroapgādes sistēmas tehniskā apkope sistēmas apkope, ventilācijas šahtu un dūmvadu tīrīšana, sanitārtehnisko sistēmu apkope avārijas gadījumos, darba drošība, transporta izmaksas, īpaši ugunsdrošības pasākumi dzīvojamām mājām, kurām ir vairāk par 12 stāviem, citas izmaksas, kas tieši saistītas ar dzīvojamās mājas tehnisko apkopi un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem, pārvaldes izdevumi.

Kāda nozīme ir pareizai nama apsaimniekotāja izvēlei?

Latvijas tirgū ir daudz apsaimniekošanas kompānijas un parastam dzīvokļu īpašniekam varētu šķist, ka starp tām nav būtisku atšķirību un tās sniedz identiskus pakalpojumus par maksimāli augstam izmaksām. Tomēr realitātē nevajadzētu pret apsaimniekošanas kompāniju piedāvāto pakalpojuma paketi un piedāvātajām cenām izturēties nevērīgi, bet vērīgi aplūkot piedāvājumu. Pieaugot konkurencei apsaimniekošanas jomā, 24PM iedzīvotājiem piedāvā arvien jaunus pakalpojumus, nestandarta un individuālus risinājumus namu pārvaldīšanā, bez tam piedāvā izdevīgus nosacījumus ar Jums izdevīgu apsaimniekošanas maksu.

Kas jādara, ja gribam nomainīt apsaimniekotāju?

Vispirms ir jāsasauc dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kuras laikā tiks apspriests par jauno nama apsaimniekotāju. Nākamais solis ir pieņemt lēmumu par dzīvokļu īpašnieku pilnvarotu personu vai personām. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam, ja “par” balsojuši dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem.

Ar kādu informāciju ir svarīgi iepazīties, pirms izdarīt izšķirošo izvēli par labu kādam no namu apsaimniekotājam?

Ieinteresētajai personai būtu jāpieprasa potenciālajam pārvaldniekam sagatavot detalizētu apsaimniekošanas tāmi, kā arī apsaimniekošanas līguma projektu. Balstoties uz dažādiem bāzes rādītajiem un indikatoriem, 24PM projektu vaditājs ik reizi sagatavo individuālu, konkrētas dzīvojamās mājas apsaimniekošanas tāmi, lai laikus varētu ar to iepazīties.

Kāda ir 24PM piedāvāto pakalpojumu norēķinu kārtība un uzskaite?

Pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta izmantojot uzņēmuma iekšējos resursus, savukārt ārpakalpojumu sniedzējus uzņēmums piesaista veicot cenu aptaujas. Norēķinu kārtība notiek atbilstoši līguma nosacījumiem; norēķinu uzskaite tiek nodrošināta, izmantojot grāmatvedības un apsaimniekošanas datorprogrammas, norēķini par saņemtajiem pakalpojumiem notiek vienu reizi mēnesī.
 • aeroflot.png
 • language_master_international_sia_logo.jpg
 • partner-bite.jpg
 • partner-creditreform.jpg
 • partner-dominante.jpg
 • partner-drogas.jpg
 • partner-europark.jpg
 • partner-koblenz.jpg
 • partner-nuko.jpg
 • rigasdome.png
 • standoutweb.png
 • takelook.png
design & programming by STANDOUTWEB
icon-uzdotjautajumu