24PM piedāvā plašu projektēšanas pakalpojumu klāstu. Tajā ietilpst dažādas sarežģītības un pielietojuma objektu projektēšana, dizaina projektu izstrāde, ārējo un būvlaukuma inženiersistēmu projektēšana un citi pakalpojumi. Mēs piedalāmies visos objekta izstrādes posmos — sākot no arhitektūras koncepta līdz projekta realizācijai — objekta nodošanai ekspluatācijā. 24PM izpilda pat vismazāko objektu projektēšanas darbus.

24PM GALVENIE PROJEKTĒŠANAS VEIDI

 • Rūpniecības un civilās būvniecības objektu projektu dokumentācijas sagatavošana: arhitektūras un būvniecības projektēšana, projektakonstruēšanas darbi, ēku inženiersistēmu projektēšana, ēku ārējo inženiertīklu projektēšana utt. jaunceltnēm, ēku kapitālajam remontam un restaurācijai
 • Tāmju sagatavošana;
 • Galvenā projektētāja funkciju izpilde.
 • Autoruzraudzība būvniecības un rekonstrukcijas laikā;
 • Pirmsprojekta/projekta dokumentācijas saskaņošana;
 • Palīdzība ar atļauju saņemšanu visu veidu objektu būvniecībai;
 • Ēku un būvju apsekošana;
 • Projektu dokumentācijas un inženierizpētes rezultātu neatkarīgas ekspertīzes veikšana.

24PM GALVENIE PROJEKTĒŠANAS PRINCIPI

 • Kvalitatīva projekta dokumentācija;
 • Termiņu ievērošana;
 • Klienta interešu ievērošana;
 • Atbildīga pieeja lielu un mazu objektu projektēšanai.

ĒKU UN BŪVJU APSEKOŠANA

Ēku un būvju apsekošana ietver:galveno mezglu un ēkas konstrukciju nestspējas noteikšanas darbus,inženierkomunikāciju stāvokļa un ēkas vispārīgā tehniskā stāvokļa noteikšana, tādu kritisku defektu un deformāciju konstatēšana, kas traucē ēkas turpmāku drošu ekspluatāciju. Darbu rezultāts ir kvalificēta eksperta atzinums, kas nosaka objekta turpmākas drošas ekspluatācijas iespējas un nosacījumus, kas izslēdz avārijas situāciju iespējamību nākotnē un nosaka nepieciešamos būves restaurācijas, nostiprināšanas vai modernizācijas pasākumus.

PROJEKTU NEATKARĪGA EKSPERTĪZE

Projekta dokumentācijas ekspertīze ir būtiskākais pasākums, kas ļauj nodrošināt topošo objektu drošību. Šis process ļauj kontrolēt projekta dokumentācijas atbilstību tehniskajiem nosacījumiem, izejas datiem un būvniecības prasībām. Projekta dokumentācijas ekspertīze ļauj garantēt arhitektūras risinājumu kvalitāti, objektu ekspluatācijas drošību un uzticamību, materiālo, dabas, enerģijas un finanšu resursu efektīvu izmantošanu.

ĀRVALSTU PIEREDZE

TIRDZNIECĪBAS- LOĢISTIKAS CENTRS

Klients: OOOХалекс
Atrašanās vieta: Baltkrievija, Minskas rajons, Drozdovo ciems
Laika periods: no 2013. gada - pašreiz

Projekts realizēts, sākot no tā attīstības stadijas un projektēšanas līdz pat būvniecības un garantijas periodam. Galvenais pakalpojumu apraksts: esoša/tehniskā projekta korekcijas, pasūtījuma atsevišķu celtniecības darbu veikšana, celtniecības darbu pārvaldīšana, projektēšanas procesa uzraudzība, kontrole līdz tā saskaņošanai, pasūtītāja tehnoloģisko iekārtu piegāde, tehniskās uzraudzības nodrošināšana un celtniecības darbu vadība, līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā, objektu pārvaldība garantijas periodā, līgumu bāzes izveidošana, konsultācijas.

karte 2

TIRDZNIECĪBAS-LOĢISTIKAS CENTRS

Klients: OOO InterStroyPortal Plus
Atrašanās vieta: Baltkrievija, Minskas rajons, Schomyslitsky reģions, Shchomyslitsa ciems
Laika periods: no 2012. gada - pašreiz

Projekts realizēts, sākot no tā attīstības stadijas un projektēšanas līdz pat būvniecības un garantijas periodam. Galvenais pakalpojumu apraksts: esoša/tehniskā projekta korekcijas, pasūtījuma atsevišķu celtniecības darbu veikšana, celtniecības darbu pārvaldīšana, projektēšanas procesa uzraudzība, kontrole līdz tā saskaņošanai, pasūtītāja tehnoloģisko iekārtu piegāde, tehniskās uzraudzības nodrošināšana un celtniecības darbu vadība, līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā, objektu pārvaldība garantijas periodā, līgumu bāzes izveidošana, konsultācijas.

karte 1

1. kārta

 • Zemes platība: 13 ha
 • Noliktavu platība: 20 000 m2
 • Platība biroju ēka: 3000 m2
 • Laika periods: no 2011. gada - Present
 • Investīciju apjoms ir : ~ 15 miljoni Eur

2. kārta

 • Zemes platība: 23 ha
 • Noliktavu platība: 35 000 m2
 • Platība biroju ēka: 3500 m2
 • Laika periods: no 2012. gada - Present
 • Investīciju apjoms ir : ~ 19 miljoni Eur
 • aeroflot.png
 • language_master_international_sia_logo.jpg
 • partner-bite.jpg
 • partner-creditreform.jpg
 • partner-dominante.jpg
 • partner-drogas.jpg
 • partner-europark.jpg
 • partner-koblenz.jpg
 • partner-nuko.jpg
 • rigasdome.png
 • standoutweb.png
 • takelook.png
design & programming by STANDOUTWEB
icon-uzdotjautajumu